TIN TỨC NỔI BẬT TIN TỨC NỔI BẬT

KẾ HOẠCH QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC LỄ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG NĂM 2021

Ngày đăng 06/03/2021 | 10:27  | Lượt xem: 34
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch Quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2021. Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 04/03/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về Quản lý...

THỰC HIỆN KẾT LUẬN CỦA TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày đăng 06/03/2021 | 10:24  | Lượt xem: 30
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo thực hiện kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội. Công văn số 300/UBND-YT ngày 05/03/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về...

BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO SARS-COV-2 (COVID-19) GÂY RA

Ngày đăng 06/03/2021 | 10:22  | Lượt xem: 32
UBND quận Hai Bà Trưng Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Sars-CoV-2 (Covid-19) gây ra. Báo số 86/BC-UBND ngày 03/03/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về công...

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021-2025 CỦA QUẬN HAI BÀ TRƯNG

Ngày đăng 06/03/2021 | 10:19  | Lượt xem: 30
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của Quận. Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 26/02/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về Phát triển kinh tế -...

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC VỀ TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO NĂM 2021

Ngày đăng 06/03/2021 | 10:17  | Lượt xem: 31
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch triển khai công tác về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2021. Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 01/03/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc triển khai công...

TUỔI TRẺ QUẬN HAI BÀ TRƯNG TỰ HÀO TRUYỀN THỐNG 90 NĂM ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931-26/3/2021)

Ngày đăng 06/03/2021 | 10:12  | Lượt xem: 42
Trải qua 90 năm trưởng thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tập hợp đông...

CHỈ THỊ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CUỘC TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ VÀ ĐIỀU TRA CƠ SỞ HÀNH CHÍNH NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Ngày đăng 05/03/2021 | 11:23  | Lượt xem: 34
UBND Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị tăng cương sự lãnh đạo, chỉ đạo cuộc Tổng Điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn Thành phố. Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày...

PHƯỜNG THANH NHÀN GẶP MẶT NAM THANH NIÊN LÊN ĐƯỜNG NHẬP NGŨ NĂM 2021

Ngày đăng 25/02/2021 | 04:18  | Lượt xem: 296
Thực hiện Kế hoạch 32/ KH-UB ngày 18/02/2021của UBND phường Thanh Nhàn về việc giao nhận quân năm 2021, vào hồi 08h30 ngày 25/02/2021 tại trụ sở UBND phường Thanh Nhàn tổ chức buổi gặp mặt...

THÔNG BÁO VỀ MẪU HỒ SƠ, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2021-2026

Ngày đăng 25/02/2021 | 10:49  | Lượt xem: 463
Ủy ban Bầu cử Thành phố Hà Nội ban hành công văn số 16/UBBC ngày 18/02/2021 thông báo về mẫu hồ sơ, địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân...

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Ngày đăng 24/02/2021 | 02:57  | Lượt xem: 137
Ủy ban bầu cử quận Hai Bà Trưng triển khai Kế hoạch 01/KH-UBBC ngày 26/01/2021 về việc "Thực hiện công tác Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ...

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ẤN ĐỊNH SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ, DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG NHIỆM KỲ 2021-2026

Ngày đăng 23/02/2021 | 04:11  | Lượt xem: 130
Ủy ban bầu cử Quận Hai Bà Trưng ban hành Quyết định về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Quận...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021-2026

Ngày đăng 23/02/2021 | 04:02  | Lượt xem: 392
Ủy ban bầu cử Quận Hai Bà Trưng thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Thông báo số 02/TB-UBBC ngày 19/02/2021 của Ủy...

PHƯỜNG THANH NHÀN TỔ CHỨC KÝ CAM KẾT ĐẢM BẢO THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19 ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ KINH DOANH

Ngày đăng 22/02/2021 | 10:32  | Lượt xem: 262
          Thực hiện Chỉ thị số 03/CT- UBND ngày 03/02/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố; Thông báo số 32/TB-VP ngày 31/01/2021; Thông báo...

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG, GIẢM CUNG CẤP ĐIỆN

Ngày đăng 22/02/2021 | 09:39  | Lượt xem: 344
CÔNG TY ĐIỆN LỰC HAI BÀ TRƯNG   THÔNG BÁO TẠM NGỪNG, GIẢM CUNG CẤP ĐIỆN   Nhàm đảm bảo cung cấp điện an toàn và đảm bảo sự hoạt động ổn định của...

KHÔNG KHAI BÁO, KHAI BÁO Y TẾ GIAN DỐI BỊ XỬ LÝ THẾ NÀO?

Ngày đăng 17/02/2021 | 02:49  | Lượt xem: 127
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, mỗi người dân đều có trách nhiệm và nghĩa vụ phải khai báo y tế nếu phát hiện có nguy cơ lây nhiễm. Vì vậy, hành vi không khai báo hoặc khai...