TIN TỨC NỔI BẬT TIN TỨC NỔI BẬT

PHƯỜNG THANH NHÀN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN CỦA CỬ TRI NƠI CƯ TRÚ ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Ngày đăng 11/04/2021 | 10:25  | Lượt xem: 215
Thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015; Hướng dẫn số 19/HD-MTTQ-BTT ngày 20/01/2021 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội về quy trình hiệp thương,...

Hướng dẫn các công viên liên quan đến danh sách cử tri trong thời gian niêm yết

Ngày đăng 10/04/2021 | 11:16  | Lượt xem: 349
Ngày 09/10/2021, UBND phường Thanh Nhàn ban hành Hướng dẫn các công viên liên quan đến danh sách cử tri trong thời gian niêm yết trên địa bàn phường Thanh Nhàn. (Chi tiết xem tại đây)

Thông báo niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 10/04/2021 | 11:04  | Lượt xem: 443
UBND phường Thanh Nhàn ban hànhThông báo số 39/ TB-UBND ngày 10/4/2021 về việc "niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ...

Kế hoạch tuyên truyền vè cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 10/04/2021 | 10:55  | Lượt xem: 306
UBND phường Thanh Nhàn triển khai Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 23/3/2021 về "tuyên truyền vè cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"...

THÔNG BÁO TIÊM PHÒNG DẠI CHO ĐÀN CHÓ, MÈO ĐỢT 1 TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG THANH NHÀN NĂM 2021

Ngày đăng 24/03/2021 | 03:37  | Lượt xem: 497
UBND phường Thanh Nhàn thông báo lịch tổ chức tiêm phòng dại cho đàn chó mèo đợt 1 năm 2021 như sau: Thời gian:  Từ 08h00 đến 11h00 ngày 03/4/2021 (Thứ bảy) Địa điểm: 1 / Nhà sinh...

THÔNG BÁO PHỐI HỢP THAM GIA HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH GIỜ TRÁI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG THANH NHÀN

Ngày đăng 24/03/2021 | 03:27  | Lượt xem: 391
Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 11/3/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng, UBND phường Thanh Nhàn ban hành Thông báo số 30/TB-UBND ngày 24/3/2021 về việc phối hợp tham gia hưởng ứng Chiến dịch...

PHƯỜNG THANH NHÀN RA QUÂNTHỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO TRẬT TỰ VĂN MINH ĐÔ THỊ, XỬ LÝ CÁC VI PHẠM VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG KHI THAM GIA GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG

Ngày đăng 20/03/2021 | 10:43  | Lượt xem: 393
Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 03/2/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về “Đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận năm 2021”, Thông báo số...

KẾ HOẠCH THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ VIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG

Ngày đăng 20/03/2021 | 10:39  | Lượt xem: 84
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm...

KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CAO ĐIỂM TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Ngày đăng 20/03/2021 | 10:36  | Lượt xem: 216
Hội đồng thi đua khen thường quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân...

CÔNG KHAI DANH SÁCH ĐƠN VỊ NỢ ĐỌNG BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN TỪ 06 THÁNG TRỞ LÊN

Ngày đăng 20/03/2021 | 10:32  | Lượt xem: 87
Bảo hiểm xã hội quận Hai Bà Trưng Công khai danh sách các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ 06 tháng trở lên. Công văn số 332/BHXH-HBT ngày 10/03/2021 của Bảo hiểm xã...

THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PCCC CỦA UBND CẤP XÃ QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH 136/2020/NĐ-CP NGÀY 24/11/2020 CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG

Ngày đăng 20/03/2021 | 10:21  | Lượt xem: 261
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước về PCCC của UBND cấp xã quy định tại Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ. Công văn số 336/UBND-CAQ ngày 10/03/2021...

PHỐI HỢP, THAM GIA HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH GIỜ TRÁI ĐẤT NĂM 2021

Ngày đăng 20/03/2021 | 10:06  | Lượt xem: 81
Nhằm thu hút được sự quan tâm của đông đảo các tổ chức, cơ quan và người dân trên địa bàn quận tham gia Chiến dịch Giờ Trái đất, ngày 11/3/2021 UBND quận Hai Bà Trưng đã ban hành kế hoạch số...

CÔNG AN QUẬN HAI BÀ TRƯNG BÀN GIAO DANH SÁCH CƠ SỞ QUẢN LÝ CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ CHO UBND CÁC PHƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN

Ngày đăng 20/03/2021 | 10:04  | Lượt xem: 227
Sáng ngày 12/3/2021, Công an quận Hai Bà Trưng thực hiện Lễ bàn giao cơ sở quản lý công tác PCCC cho UBND 18 Phường theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Tại phụ lục IV ban hành kèm...

ĐOÀN CÔNG TÁC SỐ 2 CỦA QUẬN ỦY HAI BÀ TRƯNG LÀM VIỆC VỚI ĐẢNG ỦY PHƯỜNG THANH NHÀN

Ngày đăng 20/03/2021 | 10:02  | Lượt xem: 181
Thực hiện Thông báo số 63-TB/QU, ngày 26/02/2021 của Quận ủy Hai Bà Trưng về chuẩn bị nội dung làm việc của các đồng chí Thường trực Quận ủy với Đảng ủy 18 phường, chiều ngày 11/3/2021, đồng chí...

QUẬN ỦY HAI BÀ TRƯNG THỰC HIỆN RÀ SOÁT, BỔ SUNG QUY HOẠCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ NHIỆM KỲ 2020-2025, 2021-2026

Ngày đăng 20/03/2021 | 10:00  | Lượt xem: 40
Sáng ngày 15/3/2021, Quận ủy Hai Bà Trưng đã tổ chức các Hội nghị cán bộ chủ chốt, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ và Hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch...