TIN TỨC NỔI BẬT TIN TỨC NỔI BẬT

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ CẤP BÁCH TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG

Ngày đăng 01/06/2021 | 10:54  | Lượt xem: 20
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Công văn số 820/UBND-YT ngày 28/5/2021...

TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG, QUYẾT LIỆT HƠN TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH XUẤT SẮC MỌI NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG, AN NINH NĂM 2021

Ngày đăng 01/06/2021 | 10:52  | Lượt xem: 14
Thực hiện Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Chương trình công tác năm 2021, sáng ngày 28/5/2021, Uỷ ban nhân dân quận Hai Bà Trưng tổ chức phiên họp tháng 5/2021. Chủ tịch UBND quận Nguyễn...

QUẬN HAI BÀ TRƯNG 60 NĂM ĐOÀN KẾT, XÂY DỰNG, ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN

Ngày đăng 01/06/2021 | 10:50  | Lượt xem: 22
Là một trong những quận trung tâm của Thủ đô Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng vinh dự được mang tên hai vị nữ anh hùng đầu tiên trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam: Trưng Trắc và Trưng...

THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI VÀ NGÀY QUỐC TẾ ĐA DẠNG SINH HỌC NĂM 2021

Ngày đăng 01/06/2021 | 10:49  | Lượt xem: 35
Năm 2021 với chủ đề “Phục hồi Hệ sinh thái” (Ecosystem Restoration) là năm được Liên hợp quốc phát động cho một Thập kỷ phục hồi Hệ sinh thái nhằm ngăn chặn và đảo ngược sự suy thoái của các hệ...

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG NHIỆM KỲ 2021-2026

Ngày đăng 01/06/2021 | 10:47  | Lượt xem: 16
Ủy ban bầu cử quận Hai Bà Trưng ban hành Quyết định công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2021-2026. Quyết định số 07/UBBC ngày 27/5/2021 của Ủy...

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

Ngày đăng 01/06/2021 | 10:44  | Lượt xem: 17
Ban Tuyên giáo Quận ủy Hai Bà Trưng hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính Nhà nước năm 2021. Hướng dẫn số 21-HD/BTGQU ngày 26/5/2021 của Ban Tuyên giáo Quận...

QUẬN HAI BÀ TRƯNG TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU, QUYẾT LIỆT THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Ngày đăng 01/06/2021 | 10:41  | Lượt xem: 12
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị thuộc Quận. Công văn số...

KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG VÀ TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI VÀ NGÀY QUỐC TẾ ĐA DẠNG SINH HỌC NĂM 2021

Ngày đăng 01/06/2021 | 10:37  | Lượt xem: 10
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch truyền thông và triển khai các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021. ...

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CÁC NHÀ CHUNG CƯ, KHU TẬP THỂ, KHU NHÀ/ KHU CHUNG CƯ CHO THUÊ, NHÀ TRỌ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN

Ngày đăng 01/06/2021 | 10:34  | Lượt xem: 14
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các nhà chung cư, khu tập thể, khu nhà/ khu chung cư cho thuê, nhà trọ trên địa bàn quận. Công văn số...

GIÁM SÁT CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 TẠI CHI BỘ TỔ DÂN PHỐ PHƯỜNG THANH NHÀN

Ngày đăng 14/05/2021 | 03:40  | Lượt xem: 197
Thực hiện Quyết định số 25 -QĐ/QU ngày 15/ 4 /2021 của Đảng ủy phường Thanh Nhàn về việc “ G iám sát công tác lãnh đạo,   chỉ đạo và triển khai thực hiện...

QUẬN HAI BÀ TRƯNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THÀNH CÔNG TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ VÀ CƠ SỞ HÀNH CHÍNH NĂM 2021

Ngày đăng 14/05/2021 | 03:36  | Lượt xem: 73
Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Nội vụ về tổ chức Tổng điều tra Kinh tế năm 2021, UBND quận Hai Bà Trưng đã ban hành các Quyết định, Kế hoạch về thành lập BCĐ và tổ thường...

QUẬN HAI BÀ TRƯNG TRIỂN KHAI CUỘC THI VIẾT VỀ GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT NĂM 2021

Ngày đăng 14/05/2021 | 03:32  | Lượt xem: 77
hực hiên cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố Hà Nội,...

TUỔI TRẺ QUẬN HAI BÀ TRƯNG TRIỂN KHAI RA QUÂN ĐỘI HÌNH “PHÒNG TUYẾN ÁO XANH” TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN

Ngày đăng 14/05/2021 | 03:28  | Lượt xem: 57
rước những diễn biến ngày càng phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, tuổi trẻ quận Hai Bà Trưng tiếp tục triển khai đội hình “Phòng tuyến áo xanh” đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai...

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận Hai Bà Trưng năm 2021

Ngày đăng 14/05/2021 | 03:26  | Lượt xem: 59
Hội đồng phối hợp PBGDPL quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch hoạt động phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 Kế hoạch số 75/KH-HĐPBGDPL-TP ngày 11/5/2021 của Hội đồng phối hợp...

MỘT SỐ NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN VỀ CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUÔC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021- 2026

Ngày đăng 14/05/2021 | 03:24  | Lượt xem: 63
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ diễn ra vào Chủ nhật, ngày 23/5/2021 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước...