TIN TỨC NỔI BẬT TIN TỨC NỔI BẬT

HỘI NGHỊ TIẾP XÚC GIỮA ĐẠI BIỂU HĐND QUẬN HAI BÀ TRƯNG THUỘC ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 5 VỚI ĐẠI DIỆN CỬ TRI THUỘC PHƯỜNG QUỲNH LÔI, THANH NHÀN.
Ngày đăng 27/11/2020 | 10:40  | Lượt xem: 145

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Vào hồi 08h30 ngày 24/11/2020 tại Trụ sở UBND phường Thanh Nhàn - số 35 ngõ 54 phố Kim Ngưu đã diễn ra hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu HĐND quận Hai Bà Trưng thuộc đơn vị bầu cử số 5 tiếp xúc với đại diện cử tri  thuộc phường Quỳnh Lôi, Thanh Nhàn. Về dự hội nghị có ông Đoàn Đình Nguyên - Đại biểu HĐND quận - Tổ trưởng tổ đại biểu đơn vị bầu cử số 5; ông Nguyễn Văn Hùng - Phó trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận Hai Bà Trưng; bà Thành Thị Kiều Oanh - Đại biểu HĐND quận - Phó chủ tịch UBND phường Quỳnh Lôi; các ông (bà) Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND - UBND - UB MTTQ - BCH Công an và 80 cử tri đại diện cho cử tri của 2 phường Quỳnh Lôi, Thanh Nhàn.

         Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Đoàn Đình Nguyên - Đại biểu HĐND quận Hai Bà Trưng - Tổ trưởng tổ đại biểu đơn vị bầu cử số 5 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đại biểu HĐND quận năm 2020 và bà Thành Thị Kiều Oanh - Đại biểu HĐND quận - Phó chủ tịch UBND phường Quỳnh Lôi báo cáo tóm tắt về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, An ninh - Quốc phòng năm 2020. Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2021.

          Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, 03 cử tri phường Thanh Nhàn đã phát biểu ý kiến, kiến nghị, đề xuất các vấn đề liên quan đến thực hiện chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, các khó khăn, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, các vấn đề về vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông... của địa phương với đại biểu HĐND quận Hai Bà Trưng - Tổ đại biểu đơn vị bầu cử số 5.

          Trên tinh thần tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, ông Lê Hoàng Đức - Quận ủy viên - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường đã trả lời và làm rõ các ý kiến, kiến nghị liên quan thuộc thẩm quyền phường. ông Đoàn Đình Nguyên - Đại biểu HĐND quận - Tổ trưởng tổ đại biểu đơn vị bầu cử số 5 đã phát biểu tiếp thu ý kiến , kiến nghị của cử tri.

Sau 03 giờ làm việc, hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu HĐND quận Hai Bà Trưng thuộc đơn vị bầu cử số 5 tiếp xúc với đại diện cử tri  thuộc phường Quỳnh Lôi, Thanh Nhàn trước kỳ họp thường lệ HĐND quận cuối năm 2020 đã đảm bảo được nội dung, yêu cầu đã đề ra./.