TIN TỨC NỔI BẬT TIN TỨC NỔI BẬT

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG THANH NHÀN QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN HAI BÀ TRƯNG LẦN THỨ XXVI NHIỆM KỲ 2020-2025
Ngày đăng 27/10/2020 | 10:28  | Lượt xem: 64

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện Kế hoạch số 04-KH/ĐU ngày 25/8/2020 của Đảng ủy phường Thanh Nhàn; vào hồi 14h00 ngày 26/10/2020 tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Hai Bà Trưng (số 08 phố Bùi Ngọc Dương), Đảng bộ phường Thanh Nhàn đã tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai thực hiện “Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025” tới toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ phường Thanh Nhàn; Thường vụ các tổ chức Chính trị - Xã hội phường; cán bộ lãnh đạo các đoàn thể không phải là đảng viên.

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Duy Sơn - Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo - Giám đốc Trung tâm Chính trị - Báo cáo viên hội nghị đã tập trung làm rõ nội dung:

Nhiệm kỳ 2015-2020, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hai Bà Trưng đã đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXV (nhiệm kỳ 2015-2020) Đảng bộ quận đề ra, trong đó có 13 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, 5 chỉ tiêu về đích trước từ 1 đến 2 năm. Đáng lưu ý, quá trình thực hiện nghị quyết đã gắn kết chặt chẽ với 8 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVI (nhiệm kỳ 2015-2020) và 3 chương trình công tác của Quận ủy, 5 nhiệm vụ chủ yếu và 2 khâu đột phá mà Đại hội đại biểu Đảng bộ quận đề ra, tạo bước chuyển mới trên các lĩnh vực hoạt động của Đảng bộ, có nhiều dấu ấn nổi bật.

Đảng bộ quận Hai Bà Trưng đã sớm đề ra những mục tiêu cùng chương trình hành động cụ thể để thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXVI (nhiệm kỳ 2020-2025). Để cụ thể hóa, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đề ra “19 chỉ tiêu chủ yếu, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá”. Trong đó, quận Hai Bà Trưng tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung xây dựng chính quyền đô thị, chính quyền điện tử; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, quận đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo đảm yêu cầu phát triển nhanh, bền vững; đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực… Để đạt những mục tiêu trên, một số chỉ tiêu cụ thể đã được đề ra như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành dịch vụ bình quân đạt 18-19%/năm; tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng bình quân đạt 11-12%/năm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hoàn thành 100% kế hoạch thành phố giao trở lên; duy trì 100% phường đạt bộ Tiêu chí quốc gia về y tế cơ sở. Đặc biệt, quận tiếp tục phấn đấu không có hộ nghèo theo chuẩn hiện hành và cuối nhiệm kỳ không có hộ nghèo theo chuẩn mới…

Qua buổi học tập các cán bộ, đảng viên đã nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nội dung “Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025”.

Đồng chí Vũ Thanh Loan - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường đã quán triệt, chỉ đạo các cấp ủy chi bộ, tổ chức đảng chỉ đạo và phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi các nội dung “Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025” trong nhân dân, trên các phương tiện thông tin đại chúng với các hình thức phù hợp và thường xuyên. Các cấp ủy chi bộ đảng nghiêm túc xây dựng kế hoạch và tổ chức thảo luận các nội dung “Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025”  phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Sau học tập, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội chủ động tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, trước hết là người thân, những người xung quanh mình về các nội dung của Nghị Quyết, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên./.