HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

KỲ HỌP THỨ 12 HĐND PHƯỜNG THANH NHÀN KHÓA IX NHIỆM KỲ 2016-2021
Ngày đăng 11/05/2020 | 16:46  | Lượt xem: 576

       Hồi 8h00 ngày 07/5/2020 tại trụ sở UBND phường Thanh Nhàn diễn ra kỳ họp thứ 12 HĐND phường Thanh Nhàn khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021. Về dự kỳ họp có 200 đại biểu HĐND phường và các ông (bà) Trưởng các ban ngành, Bí thư chi bộ 10 địa bàn dân cư.

      Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Vũ Thanh Loan - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường nhấn mạnh: “Đây là kỳ họp bất thường, đại biểu HĐND phường sẽ xem xét và bầu chức danh Chủ tịch UBND phường. Đây là nội dung quan trọng trong năm 2020 và trong nhiệm kỳ”.

      Tại kỳ họp các đại biểu đã nghe thường trực HĐND phường thông qua tờ trình về việc bầu chức danh Chủ tịch UBND phường Thanh Nhàn khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021.

      Thực hiện quy trình công tác nhân sự, HĐND phường đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND phường Thanh Nhàn khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021. Với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, dân chủ và thống nhất cao, Đại biểu HĐND phường đã bỏ phiếu kín bầu đồng chí Lê Hoàng Đức - Phó Bí thư Đảng ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường Thanh Nhàn khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100 %.

     Với tinh thần khẩn trương, dân chủ, tập trung trí tuệ và thống nhất cao, kỳ họp bất thường HĐND phường khoá IX đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình và thành công tốt đẹp. Trên cơ sở xem xét các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân phường đã thảo luận và quyết nghị thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND phường.

       Phát biểu bế mạc kỳ họp, thay mặt chủ toạ kỳ họp, đồng chí Vũ Thanh Loan - Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND phường nhấn mạnh việc kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND phường đã góp phần ổn định tổ chức và hoạt động của bộ máy chính trị, là tiền đề quan trọng để phường Thanh Nhàn tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng giai đoạn 5 năm 2016 - 2020, hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.  Ngay sau kỳ họp, giao UBND phường hoàn tất thủ tục và trình Ủy ban nhân dân quận phê chuẩn theo quy định./.