HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HỘI NGHỊ TIẾP XÚC ĐỐI THOẠI GIỮA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN VỚI MTTQ, CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VÀ NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG THANH NHÀN NĂM 2020
Ngày đăng 11/09/2020 | 15:31  | Lượt xem: 147

            Thực hiện kế hoạch số 01-KH/ĐU ngày 14/7/2020 của Đảng ủy phường Thanh Nhàn về tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn phường năm 2020, vào hồi 14h00 ngày 10/9/2020 tại trụ sở UBND phường Thanh Nhàn diễn ra Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn phường. Về dự có đồng chí Lê Thanh Trúc - Phó Ban Dân vận Quận ủy Hai Bà Trưng, các đồng chí Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ - BCH Công an phường, Trưởng các ban ngành, Ban giám hiệu 04 trường học, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác MTTQ 10 địa bàn dân cư, 21 tổ trưởng tổ dân phố và 10 đại diện cử tri trên địa bàn phường.

          Tại Hội nghị đại biểu bà Vũ Thanh Loan - Bí thư Đảng ủy - CT HĐND phường đã điều hành và nhấn mạnh mục đích của hội nghị là nhằm phát huy dân chủ, quyền và trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Lắng nghe được nhiều ý kiến trực tiếp từ cơ sở và nhân dân, từ đó giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị của nhân dân, tháo gỡ các khó khăn, tồn tại ở cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Thanh Nhàn khóa XIII vào cuộc sống.

          Tại hội nghị đồng chí Thạch Bảo Khôi - Phó chủ tịch UBND phường đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - Xã hội, An ninh - Quốc phòng 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 04 tháng cuối năm 2020.

Đồng chí Phạm Tuấn Anh - Phó chủ tịch UBND phường báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến của nhân dân phục vụ  Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn phường (các ý kiến đã được thu thập, tổng hợp từ 10/8 đến 06/9/2020).

 Sau khi nghe Thường trực UBND phường báo cáo, đã có 07 đại biểu nhân dân bày tỏ ý kiến, kiến nghị liên quan đến nâng cao chất lượng công tác của cán bộ từ tổ dân phố đến phường; đẩy mạnh thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế; xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh đô thị, đảm bảo trật tự đô thị; an toàn tực phẩm; bảo vệ môi trường; giải phóng mặt bằng; thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng, thực hiện tốt năm chủ đề “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp”.

Với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, Thường trực Đảng ủy phường đã lắng nghe và tiếp thu những ý kiến, đề xuất của nhân dân dân. Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của đại biểu nhân dân tại buổi đối thoại, ông Lê Hoàng Đức - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường đã trả lời và làm rõ các ý kiến, kiến nghị liên quan thuộc thẩm quyền của UBND phường và cảm ơn các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu nhân dân và tiếp thu tổng hợp xem xét giải quyết./.