HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HỘI NGHỊ GIAO BAN GIỮA THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND - UB MTTQ PHƯỜNG VỚI 21 TỔ DÂN PHỐ THÁNG 10 NĂM 2020.
Ngày đăng 02/10/2020 | 10:15  | Lượt xem: 73

Vào hồi 08h30 ngày 01/10/2020 tại hội trường Trụ sở UBND phường Thanh Nhàn - số 35 ngõ 84 phố Kim ngưu, Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ phường họp giao ban với 21 tổ dân phố triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2020. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có bà Vũ Thanh  Loan - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường; ông Hồ Việt Hùng - Phó Bí thư - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; ông Lê Hoàng Đức - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường; các ông (bà) Trưởng các đoàn thể chính trị và tổ trưởng, tổ phó 21 tổ dân phố.

Tại hội nghị ông Lê Hoàng Đức - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường đã sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, ghi nhận những kết quả đạt được và những khó khăn của 21 tổ dân phố trong thực hiện phong trào thi đua trong đó nổi bật là các nội dung sát nhập và kiện toàn 21 tổ dân phố, phòng chống dịch bệnh Covid -19, thu thuế đất phi nông nghiệp, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường .v.v.

Hội nghị cũng lắng nghe ý kiến của 09 ông (bà) tổ trưởng tổ dân phố trao đổi các khó khăn và giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trên địa bàn tổ dân phố.

Bà Vũ Thanh  Loan - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường phát biểu ý kiến nhấn mạnh mục đích của hội nghị nhằm để Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ phường nắm bắt được thuận lợi, khó khăn và thực trạng của từng tổ dân phố một cách nhanh chóng, chính xác nhất và có hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và đề nghị các ban ngành đoàn thể, các chi bộ, ban công tác Mặt trận địa bàn dân cư và 21 tổ dân phố cùng vào cuộc một cách tích cực để hoàn thành mọi chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội, An ninh - Quốc phòng phấn đấu xây dựng phường Thanh Nhàn ngày càng vững mạnh.

Thường trực UBND phường đã triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV gồm các nhiệm vụ sau:

1. Công tác phục vụ kỳ họp HĐND phường

Chuẩn bị cơ sở vật chất, nội dung, tài liệu phục vụ: Các hội nghị tiếp xúc cử tri; Kỳ họp HĐND phường.

2. Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế

Đẩy mạnh việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch Quận giao. Chủ động thực hiện các giải pháp thu ngân sách khắc phục ảnh hưởng của dịch Covid-19.

3. Công tác an ninh, quốc phòng

Đảm bảo an ninh chính trật tự tự an toàn xã hội, trọng tâm là công tác quản lý đối tượng, quản lý người nước ngoài. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu.

Rà soát, phúc tra công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Huấn luyện  dân quân năm thứ nhất đến năm thứ hai, dân quân cơ động, tổ binh chủng, dân quân tại chỗ. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3, 4.

Tập trung triển khai các biện pháp đảm bảo phòng chống cháy nổ trên địa bàn, tuyên truyền nâng cao ý thức tự phòng chống cháy nổ cho người dân trên địa bàn.

4. Công tác quản lý trật tự văn minh đô thị

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị, trật tự xây dựng. Xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm dừng đỗ phương tiện sai quy định, lấn chiếm lòng đường, hè phố, biển quảng cáo sai quy định.

5. Công tác đầu tư xây dựng và tài nguyên môi trường

Tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các dự án thi công trong danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2020. Tiếp tục triển khai kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025.

Tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực môi trường. Chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực, vật lực, phương tiện và kế hoạch phối hợp thực hiện cứu nạn cứu hộ ứng phó với các tình huống bão lụt, thiên tai.

6. Công tác quản lý đất đai

Tiếp tục xác nhận nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, trình UBND Quận hồ sơ đủ điều kiện đề nghị cấp GCN, hồ sơ đề nghị xác nhận đăng ký đất đai lần đầu.

Duy trì công tác quản lý đất đai trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý 03 điểm đất công, đất nông nghiệp theo công văn số 5735/UBND-ĐT ngày 26/12/2019 của UBND Thành phố Hà Nội. Rà soát hồ sơ địa chính theo từng tổ dân phố sau sáp nhập.

7. Công tác Văn hóa - Thể dục thể thao

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ, các sự kiện chính trị của Thủ đô và đất nước theo chỉ đạo của Thành phố, Quận.

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các di tích đình, đền, chùa trên địa bàn phường. Kiểm tra hoạt động du lịch, lữ hành, lưu trú, bể bơi, các dịch vụ TDTT, các cơ sở kinh doanh có điều kiện.

Bình xét, đánh giá việc thực hiện các tiêu chí Gia đình văn hóa, Tổ dân phố văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2020; Xây dựng Phường đạt chuẩn văn minh đô thị; Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu Gia đình học tập, Cộng đồng học tập trong phong trào xây dựng “Cộng đồng học tập, xã hội học tập”.

8. Công tác Lao động - Thương binh xã hội

Đảm bảo công tác quan tâm chăm sóc hỗ trợ người có công với Cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng vay vốn ưu đãi trên địa bàn.

9. Công tác Y tế, Quản lý Thú y, Dân số - Gia đình và Trẻ em

Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thành phố, Quận, chủ động trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chủ động  các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và các dịch bệnh khác; Tăng cường kiểm tra việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; Quản lý hoạt động của các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn; Đảm bảo công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Thú y, triển khai tiêm phòng dại cho đàn chó mèo đợt 2 năm 2020. Thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hoá gia đình.

10. Công tác Giáo dục, đào tạo

Tổ chức công tác giảng dạy, học tập năm học 2020-2021 kết hợp với việc phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo theo chỉ đạo Thành phố, Quận. Chú trọng công tác quản lý Nhà nước đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

11. Công tác cải cách hành chính; Phòng chống tham nhũng, lãng phí; Giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tiếp tục triển khai hiệu quả phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp, các thủ tục hành chính theo hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo chỉ đạo của Thành phố, Quận.

Tập trung công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thời gian quy định, không để tồn đọng kéo dài. Thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao vai trò của tổ hòa giải tại các địa bàn dân cư.

12. Công tác phối hợp với UB MTTQ và các đoàn thể

Tăng cường công tác phối hợp với UB MTTQ và các đoàn thể chính trị -xã hội trong phát động các phong trào thi đua yêu nước. Phối hợp triển khai tổ chức Tháng hàng động vì người cao tuổi; Tháng hành động vì người nghèo, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại các địa bàn dân cư./.