HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HOẠT ĐỘNG CÁC PHƯỜNG HĐND phường Thanh Nhàn họp phiên giải trình về công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn phường Thanh Nhàn
Ngày đăng 23/08/2019 | 16:04  | Lượt xem: 648

Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 03/8/2019 của Thường trực HĐND phường Thanh Nhàn, vào hồi 14h00 ngày 22/8/2019 tại Trụ sở UBND phường Thanh Nhàn, Thường trực HĐND phường đã tổ chức phiên giải trình về công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn phường Thanh Nhàn 08 tháng đầu năm 2019.

Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 03/8/2019 của Thường trực HĐND phường Thanh Nhàn, vào hồi 14h00 ngày 22/8/2019 tại Trụ sở UBND phường Thanh Nhàn, Thường trực HĐND phường đã tổ chức phiên giải trình về công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn phường Thanh Nhàn 08 tháng đầu năm 2019.

Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 03/8/2019 của Thường trực HĐND phường Thanh Nhàn, vào hồi 14h00 ngày 22/8/2019 tại Trụ sở UBND phường Thanh Nhàn, Thường trực HĐND phường đã tổ chức phiên giải trình về công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn phường Thanh Nhàn 08 tháng đầu năm 2019.

Phiên giải trình đã được tổ chức đúng luật, chất lượng, hiệu quả và trách nhiệm. Với chủ đề tập trung vào việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri về nội dung liên quan đến công tác quản lý trật tự văn minh đô thị tại các tuyến phố Lạc Nghiệp, Trần Khát Chân, Võ Thị Sáu, Thanh Nhàn, Kim Ngưu đã được các đại biểu nghiên cứu với tinh thần trách nhiệm cao trước khi nêu câu hỏi phát biểu. Buổi làm việc đã có 12 ý kiến về trật tự văn minh đô thị trên địa bàn phường. Thường trực UBND, Công an phường đã giải trình nghiêm túc, làm rõ nhiều nội dung, tiếp thu ý kiến với tinh thần trách nhiệm cao.

Kết thúc hội nghị Bà Vũ Thanh Loan - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường đã phát biểu bế mạc hội nghị và kết luận: Phiên giải trình đã đánh giá đầy đủ chính xác kết quả thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị từ đầu năm đến nay. Đề nghị UBND phường tiếp tục trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của đại biểu, cử tri để giải quyết thỏa đáng, tập trung, xây dựng lộ trình, đề ra các biện pháp giải quyết dứt điểm đối với các ý kiến thuộc thẩm quyền. Tranh thủ sự chỉ đạo của quận, tăng cường phối hợp với các phòng ban ngành, các đơn vị liên quan để giải quyết đối với các ý kiến vượt quá thẩm quyền, báo cáo kết quả thực hiện với HĐND phường tại kỳ họp thứ 8 HĐND phường.

 

Nguyễn Như Quỳnh -  UBND phường Thanh Nhàn