HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Đại hội MTTQ phường Thanh Nhàn lần thứ XIII nhiệm kỳ 2019-2024
Ngày đăng 11/03/2019 | 13:00  | Lượt xem: 240

Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-MTTQ và hướng dẫn số 12/HD-MTTQ ngày 27/07/2018 của Ban Thường trực MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng, Đại hội MTTQ Việt Nam phường Thanh Nhàn lần thứ XIII nhiệm kỳ 2019-2024 đã diễn ra tại Trụ sở UBND phường Thanh Nhàn trong hai ngày 06, 07/3/2019.

Về dự Đại hội có ông Lâm Anh Tuấn - Ủy viên Thường vụ Quận ủy - Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng; ông Nguyễn Quang Trung - Ủy viên Thường vụ - Trưởng ban Dân vận Quận ủy; các ông (bà) Thường trực Quận ủy - HĐND - UBND quận Hai Bà Trưng; các ông (bà) Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND phường cùng 85 đại biểu chính thức của Đại hội là những người tiêu biểu cho các tổ chức thành viên, các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, đội ngũ trí thức, các thành phần kinh tế, lực lượng vũ trang trên địa bàn phường Thanh Nhàn.Với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới và hiệu quả”, Đại hội MTTQ Việt Nam phường Thanh Nhàn đã đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam phường Thanh Nhàn lần thứ XII nhiệm kỳ 2013-2018 với kết quả đạt được như sau:

Năm năm qua MTTQ Việt Nam phường Thanh Nhàn đã chủ động sáng tạo, tích cực triển khai thực hiện các tốt các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết bảo vệ an ninh tổ quốc”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tuyên truyền thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của phường. MTTQ Việt Nam phường Thanh Nhàn đã phát động nhân dân ủng hộ quỹ Đền ơn đáp nghĩa 481.904.000đ, Quỹ phòng chống thiên tai 102.662.000đ, quỹ Vì người nghèo 551.000.000đ và quỹ biên giới biển đảo Việt Nam 411.188.000đ.

Đại hội đã xây dựng chương trình hành động cho nhiệm kỳ tới nhằm góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng mà nghị quyết Đảng bộ phường lần thứ XII đề ra; Tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo Đại hội MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng lần thứ XV; Hiệp thương cử UB MTTQ Việt Nam phường Thanh Nhàn nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 35 ủy viên, cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng.

Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, Đại hội MTTQ Việt Nam phường Thanh Nhàn lần thứ XIII nhiệm kỳ 2019-2024 đã thành công tốt đẹp. Đại hội kêu gọi các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, công tác, học tập, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng mà Đại hội đề ra góp phần xây dựng phường Thanh Nhàn giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

 

                                                                                                      Nguyễn Thị Như Quỳnh – UBND phường Thanh Nhàn