HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Quận ủy-HĐND-UBND-UB MTTQ quận Hai Bà Trưng trao quà hỗ trợ các hộ dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn phường Thanh Nhàn

Ngày đăng 21/12/2021 | 09:13  | Lượt xem: 543
  Chiều ngày 20/12/2021 đại diện lãnh đạo Quận ủy-HĐND-UBND-UB MTTQ quận Hai Bà Trưng phối hợp Hội Chữ thập đỏ quận đã tổ chức trao tặng 200 túi hàng nhu yếu phẩm và 100 thùng mỳ tôm...

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND Quận Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2021-2026 - Đơn vị bầu cử số 02

Ngày đăng 04/12/2021 | 08:55  | Lượt xem: 234
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019, vào hồi 14h00 n ...

GIÁM SÁT CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 TẠI CHI BỘ TỔ DÂN PHỐ PHƯỜNG THANH NHÀN

Ngày đăng 14/05/2021 | 03:40  | Lượt xem: 1420
Thực hiện Quyết định số 25 -QĐ/QU ngày 15/ 4 /2021 của Đảng ủy phường Thanh Nhàn về việc “ G iám sát công tác lãnh đạo,   chỉ đạo và triển khai thực hiện...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NIÊM YẾT DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Ngày đăng 02/05/2021 | 03:59  | Lượt xem: 1459
Ngày 02/5/2021 UBND phường Thanh Nhàn ban hành Thông báo số 48/TB-UBND về việc niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. (Nội dung...

HƯỚNG DẪN TIẾP NHẬN KIẾN NGHỊ TRONG THỜI GIAN NIÊM YẾT DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Ngày đăng 02/05/2021 | 03:52  | Lượt xem: 1158
Ngày 02/5/2021 UBND phường Thanh Nhàn ban hành Hướng dẫn về việc tiếp nhận kiến nghị trong thời gian niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ...

CÔNG TÁC NIÊM YẾT DANH SÁCH CỬ TRI TẠI PHƯỜNG THANH NHÀN

Ngày đăng 15/04/2021 | 04:01  | Lượt xem: 1354
Với điều kiện đặc thù phường Thanh Nhàn có 21 tổ dân phố, bệnh viện Thanh Nhàn, bệnh viện Ung bướu Hà Nội và bệnh viện Phổi Hà Nội. Do vậy, để đảm bảo lập đúng, đủ...

ĐOÀN GIÁM SÁT SỐ 02 QUẬN ỦY HAI BÀ TRƯNG GIÁM SÁT CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 TẠI PHƯỜNG THANH NHÀN

Ngày đăng 15/04/2021 | 08:47  | Lượt xem: 1252
Thực hiện Quyết định số 558-QĐ/QU ngày 15/3/2021 của Ban Thường vụ Quận ủy Hai Bà Trưng về việc “Giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai  thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội...

PHƯỜNG THANH NHÀN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN CỦA CỬ TRI NƠI CƯ TRÚ ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Ngày đăng 11/04/2021 | 10:25  | Lượt xem: 887
Thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015; Hướng dẫn số 19/HD-MTTQ-BTT ngày 20/01/2021 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội về quy trình hiệp thương,...

Hướng dẫn các công viên liên quan đến danh sách cử tri trong thời gian niêm yết

Ngày đăng 10/04/2021 | 11:16  | Lượt xem: 482
Ngày 09/10/2021, UBND phường Thanh Nhàn ban hành Hướng dẫn các công viên liên quan đến danh sách cử tri trong thời gian niêm yết trên địa bàn phường Thanh Nhàn. (Chi tiết xem tại đây)

Thông báo niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 10/04/2021 | 11:04  | Lượt xem: 707
UBND phường Thanh Nhàn ban hànhThông báo số 39/ TB-UBND ngày 10/4/2021 về việc "niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ...

Kế hoạch tuyên truyền vè cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 10/04/2021 | 10:55  | Lượt xem: 469
UBND phường Thanh Nhàn triển khai Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 23/3/2021 về "tuyên truyền vè cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"...

KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CAO ĐIỂM TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Ngày đăng 20/03/2021 | 10:36  | Lượt xem: 343
Hội đồng thi đua khen thường quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân...

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HĐND PHƯỜNG THANH NHÀN NHIỆM KỲ 2016-2021

Ngày đăng 06/03/2021 | 10:56  | Lượt xem: 375
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương;  Thực hiện kế hoạch số 18/KH-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND Thành phố Hà Nội về việc tổ chức tổng kết hoạt động của HĐND các cấp Thành phố Hà Nội...

THÔNG BÁO VỀ MẪU HỒ SƠ, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2021-2026

Ngày đăng 25/02/2021 | 10:49  | Lượt xem: 713
Ủy ban Bầu cử Thành phố Hà Nội ban hành công văn số 16/UBBC ngày 18/02/2021 thông báo về mẫu hồ sơ, địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân...

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Ngày đăng 24/02/2021 | 02:57  | Lượt xem: 283
Ủy ban bầu cử quận Hai Bà Trưng triển khai Kế hoạch 01/KH-UBBC ngày 26/01/2021 về việc "Thực hiện công tác Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ...
Hiển thị 1 - 15 trong 37 kết quả.