HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 14 HĐND PHƯỜNG THANH NHÀN KHÓA IX NHIỆM KỲ 2016-2021

Ngày đăng 05/01/2021 | 15:52  | Lượt xem: 273
Thực hiện Thông báo số 88/TB-HĐND ngày 12/11/2020 của HĐND phường Thanh Nhàn về tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 14 HĐND phường Thanh Nhàn khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021. Hồi 8h00 ngày 05/01/2021...

HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 14 HĐND PHƯỜNG THANH NHÀN KHÓA IX NHIỆM KỲ 2016-2021

Ngày đăng 30/11/2020 | 08:01  | Lượt xem: 113
Thực hiện Thông báo số 88/TB-HĐND ngày 12/11/2020 của HĐND phường Thanh Nhàn về công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 14 HĐND phường Thanh Nhàn khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021. Hồi 8h00 ngày 26/11/2020 tại...

HỘI NGHỊ TIẾP XÚC GIỮA ĐẠI BIỂU HĐND QUẬN HAI BÀ TRƯNG THUỘC ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 5 VỚI ĐẠI DIỆN CỬ TRI THUỘC PHƯỜNG QUỲNH LÔI, THANH NHÀN.

Ngày đăng 27/11/2020 | 10:40  | Lượt xem: 145
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Vào hồi 08h30 ngày 24/11/2020 tại Trụ sở UBND phường Thanh Nhàn - số 35 ngõ 54 phố Kim Ngưu đã diễn ra hội nghị tiếp xúc giữa...

HĐND PHƯỜNG THANH NHÀN TRIỂN KHAI GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THU CHI, SỬ DỤNG KINH PHÍ CÁC KHOẢN THU CỦA PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH TẠI TRƯỜNG MẦM NON THANH NHÀN

Ngày đăng 07/11/2020 | 07:21  | Lượt xem: 139
Thực hiện Kế hoạch số 3 3 /KH-BKTXH ngày 19/10/2020 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND phường Thanh Nhàn về việc giám sát tình hình thu chi, sử dụng kinh phí các khoản thu của phụ huynh và học...

HĐND PHƯỜNG THANH NHÀN TRIỂN KHAI GIÁM SÁT CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÁC LOẠI QUỸ DO NHÂN DÂN ĐÓNG GÓP TỪ THÁNG 02/2020 ĐẾN THÁNG 10/2020 ĐỐI VỚI UBND PHƯỜNG

Ngày đăng 03/11/2020 | 11:33  | Lượt xem: 134
Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-BKTXH ngày 19/10/2020 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND phường Thanh Nhàn về việc giám sát chuyên đề công tác vận động thu, quản lý và sử dụng các loại quỹ do nhân dân...

HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI CHUYÊN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC PCCN, PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI, CỨU NẠN CỨU HỘ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG NĂM 2020

Ngày đăng 23/10/2020 | 11:40  | Lượt xem: 123
Thực hiện Chương trình 01/Ctr-HĐND ngày 02/01/2020 về chương trình công tác năm 2020 của HĐND phường Thanh Nhàn khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021. Hồi 8h00 ngày 22/10/2020 tại trụ sở UBND phường...

ĐỔI MỚI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KỲ HỌP HĐND QUẬN HAI BÀ TRƯNG KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016 -2021

Ngày đăng 15/10/2020 | 03:52  | Lượt xem: 51
Với chức năng nhiệm vụ, nhiệm vụ là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, HĐND quận Hai Bà Trưng đã phát huy vai trò, vị trí trong việc tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng,...

HỘI NGHỊ GIAO BAN GIỮA THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND - UB MTTQ PHƯỜNG VỚI 21 TỔ DÂN PHỐ THÁNG 10 NĂM 2020.

Ngày đăng 02/10/2020 | 10:15  | Lượt xem: 114
Vào hồi 08h30 ngày 01/10/2020 tại hội trường Trụ sở UBND phường Thanh Nhàn - số 35 ngõ 84 phố Kim ngưu, Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ phường họp giao ban với 21 tổ dân phố triển...

HỘI NGHỊ TIẾP XÚC ĐỐI THOẠI GIỮA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN VỚI MTTQ, CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VÀ NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG THANH NHÀN NĂM 2020

Ngày đăng 11/09/2020 | 03:31  | Lượt xem: 183
            Thực hiện kế hoạch số 01-KH/ĐU ngày 14/7/2020 của Đảng ủy phường Thanh Nhàn về tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy,...

LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND - UB MTTQ PHƯỜNG THANH NHÀN THĂM HỎI, TẶNG QUÀ CÁN BỘ LÃO THÀNH CÁCH MẠNG, TIỀN KHỞI NGHĨA, TÙ ĐÀY NHÂN DỊP KỶ NIỆM 75 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG VÀ QUỐC KHÁNH 02-9-2020

Ngày đăng 26/08/2020 | 03:20  | Lượt xem: 216
Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020), với tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” ,...

KỲ HỌP THỨ 13 HĐND PHƯỜNG THANH NHÀN KHÓA IX NHIỆM KỲ 2016-2021

Ngày đăng 11/06/2020 | 11:15  | Lượt xem: 347
           Hồi 8h00 ngày 10/6/2020 tại trụ sở UBND phường Thanh Nhàn diễn ra kỳ họp thứ 13 HĐND phường Thanh Nhàn khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021. Về dự kỳ họp...

KỲ HỌP THỨ 12 HĐND PHƯỜNG THANH NHÀN KHÓA IX NHIỆM KỲ 2016-2021

Ngày đăng 11/05/2020 | 04:46  | Lượt xem: 640
       Hồi 8h00 ngày 07/5/2020 tại trụ sở UBND phường Thanh Nhàn diễn ra kỳ họp thứ 12 HĐND phường Thanh Nhàn khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021. Về dự kỳ họp có 200 đại biểu HĐND...

ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND - MTTQ PHƯỜNG THANH NHÀN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHĂM LO TẾT CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ 2020

Ngày đăng 22/01/2020 | 10:52  | Lượt xem: 394
       Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng công sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020) và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, “Đền ơn...

TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ XI HĐND PHƯỜNG THANH NHÀN KHÓA IX NHIỆM KỲ 2016-2021

Ngày đăng 02/12/2019 | 08:54  | Lượt xem: 380
        Thực hiện Thông báo số 42/TB-HĐND ngày 14/11/2019 của Thường trực HĐND phường Thanh Nhàn về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 11 HĐND phường khóa IX...

HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI CHUYÊN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC PCCC, PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI, CỨU NẠN CỨU HỘ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG NĂM 2019

Ngày đăng 01/11/2019 | 02:17  | Lượt xem: 248
HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI CHUYÊN ĐỀ CÔNG TÁC PCCC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI, CỨU NẠN CỨU HỘ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG THANH NHÀN NĂM 2019 Thực hiện Thông báo số 36/TB-HĐND ngày 02/10/2019 của HĐND...
Hiển thị 1 - 15 trong 20 kết quả.