HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

HỘI NGHỊ UB MTTQ PHƯỜNG THANH NHÀN KHÓA X NHIỆM KỲ 2019-2024
Ngày đăng 05/06/2020 | 15:57  | Lượt xem: 226

Vào hồi 14h00 ngày 04/6/2020 tại trụ sở UBND phường Thanh Nhàn diễn ra hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thanh Nhàn khóa X nhiệm kỳ 2019 - 2024. Về dự Hội nghị có bà Vũ Thanh Loan - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường, các ông (bà) Thường trực Đảng ủy - UBND phường và 31 các ông (bà) Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thanh Nhàn khóa X nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tại Hội nghị đại biểu đã được nghe bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch UB MTTQ phường Thanh Nhàn đọc dự thảo báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng của MTTQ phường, công tác phối kết hợp thực hiện các nhiệm vụ chung của phường. Báo cáo đã làm rõ vai trò của MTTQ rất tích cực chung tay thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao nhất là trong đợt dịch bệnh Covid 19 vừa qua.

Tại hội nghị, các Ủy viên UB MTTQ phường đã thông qua đơn xin thôi làm nhiệm vụ Ủy viên UB MTTQ phường của 03 ông (bà), hiệp thương và bầu bổ sung 03 ông (bà) vào Ủy viên UB MTTQ phường khóa X nhiệm kỳ 2019 -2024.

Bà Vũ Thanh Loan - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường phát biểu đánh giá cao và ghi nhận biểu dương các vị Ủy viên UB MTTQ phường đã nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia vào các hoạt động của UB MTTQ phường góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ phường. Bên cạnh đó cũng đề nghị các vị Ủy viên UB MTTQ, thành viên cắc ban công tác Mặt trận tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ cùng với Ban Thường trực MTTQ thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2020./.