HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ PHƯỜNG THANH NHÀN LẦN THỨ XIII
Ngày đăng 25/03/2020 | 10:35  | Lượt xem: 334

Thực hiện Kế hoạch số 96-KH/ĐU ngày 08/8/2019 của Đảng ủy phường Thanh Nhàn về “Tổ chức Đại hội các chi bộ tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Thanh Nhàn lần thứ XIII”. Ngày 10/01/2020 Chi bộ địa bàn dân cư số 08 trực thuộc Đảng bộ phường Thanh Nhàn tổ chức Đại hội điểm tại Trụ sở UBND phường Thanh Nhàn. Dự đại hội có đồng chí Vũ Thanh Loan - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường, các đồng chí Thường trực Đảng ủy, các đồng chí Đảng ủy viên, đại diện Cấp ủy các Chi bộ trực thuộc và 66 đảng viên của Chi bộ địa bàn dân cư.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng như: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020; Phương hướng, nhiệm vụ và một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020- 2022; Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020.Đại hội đã bầu Chi ủy nhiệm kỳ mới gồm 05 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Lợi bầu làm Bí thư Chi bộ. Đồng thời, Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu có 11 đồng chí (trong đó 10 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết) tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Thanh Nhàn lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau Đại hội điểm của Chi bộ địa bàn dân cư số 8, từ ngày 27/02/2020 đến ngày 18/3/2020, 15/16 Chi bộ còn lại đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đại hội 16/16 Chi bộ diễn ra với tinh thần đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đảm bảo tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy; coi trọng chất lượng, tiết kiệm, không phô trương hình thức; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị.

Đại hội các Chi bộ cũng đã nghiêm túc, dân chủ xem xét lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao để bầu vào Chi ủy và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023 tiến tới chuẩn bị các bước tiếp theo tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Thanh Nhàn lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. dự kiến được tổ chức vào đầu quí 2 năm 2020./.