DI TÍCH LỊCH SỬ DI TÍCH LỊCH SỬ

ĐÌNH LƯƠNG YÊN

Ngày đăng 17/12/2019 | 15:03  | Lượt xem: 334
Đình Lương Yên nằm phía Bắc đường Trần Khát Chân. Đình được xây dựng từ rất lâu. Năm 1942, Đình được sử dụng làm nơi mở lớp truyền bá quốc ngữ; Năm 1945, Đình là nơi thành lập chính...

ĐÌNH AN CƯ VÀ ĐÌNH LẠC NGHIỆP

Ngày đăng 17/12/2019 | 02:58  | Lượt xem: 371
  Từ thời xa xưa làng Thanh Nhàn là một vùng đất sâu trũng hoang vu; dân các nơi đến khai hoang lập ấp. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, với vị trí nằm sát ven đô, dân Thanh Nhàn...

Chùa Linh Sơn

Ngày đăng 17/12/2019 | 02:50  | Lượt xem: 146
Chùa Thanh Nhàn (Linh Sơn Tự) là cơ sở cách mạng bí mật của Đảng, nhà thờ Tổ là nơi hội họp, in truyền đơn, ăn ở của cán bộ cách mạng hoạt động trong thời kỳ trước cách mạng tháng Tám năm...