BỘ MÁY TỔ CHỨC BỘ MÁY TỔ CHỨC

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM TỔ CHỨC MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG THANH NHÀN

Ngày đăng 02/07/2021 | 08:38  | Lượt xem: 185
Thực hiện Nghị định 32/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội  về thí điểm tổ chức mô hình...

KỲ HỌP THỨ 12 HĐND PHƯỜNG THANH NHÀN KHÓA IX NHIỆM KỲ 2016-2021

Ngày đăng 11/05/2020 | 04:46  | Lượt xem: 993
       Hồi 8h00 ngày 07/5/2020 tại trụ sở UBND phường Thanh Nhàn diễn ra kỳ họp thứ 12 HĐND phường Thanh Nhàn khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021. Về dự kỳ họp có 200 đại biểu HĐND...